galeri


Champions [12A]

image

Ffilm gomedi sy’n dilyn cyn-hyfforddwr pêl-fasged sydd, ar ôl cyfres o droseddau, yn cael ei orchymyn gan y llys i reoli tîm pêl-fasged o chwaraewyr sydd hefo anableddau dygsu.

Yn gynnar iawn, mae’n dod i ddeall, er ei amheuon, bod y tîm yma yn gallu mynd yn bellach na’r disgwyl…

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:15 - Dydd Llun, 3 Ebrill Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 4 Ebrill Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 4 Ebrill Tocynnau


Trêl