galeri


PRIMA (Cyfeillion Galeri)

image

Ydych chi’n dod i Galeri yn gyson?

Eisiau arbed arian yn y pendraw?

Eisiau i’ch arian wneud gwir wahaniaeth yn rhaglen ddigwyddiadau Galeri?

Mae PRIMA - cynllun cyfeillion Galeri yn cynnig buddion amrywiol i aelodau. Ymhlith y manteision o fod yn aelod mae:


Cost aelodaeth:

£18 aelodaeth unigol

Ymuno

£30 2 aelod (sydd yn byd yn yr un cyfeiriad)

Ymuno


Drwy ymaelodi – gall aelodau arbed cannoedd o bunnoedd dros y flwyddyn – ac mae’r tâl aelodaeth yn cael ei ail-fuddsoddi yn rhaglen artistig/digwyddiadau Galeri.