galeri


Rhestr Eiddo

Mae’r rhan helaeth o brosiectau y cwmni ers sefydlu ym 1992 yn gysylltiedig â adnewyddu hen adeiladau gwag oedd yn bodoli yng nghanol tref Caernarfon.

Yn ystod y 31 mlynedd diwethaf, mae’r cwmni wedi trawsnewid dros ugain o adeiladau arferai fod yn wag, a’u trawsnewid i fod yn ofodau/unedau ar gyfer unigolion, cwmnïau a sefydliadau i leoli yng Nghaernarfon – yn swyddfeydd, siopau, salonau, caffis/bwytai, gweithdai a adeiladau preswyl (fflatiau/tai).

Ar hyn o bryd mae gennym unedau ar gael yn Galeri, Stryd y Plas a Cei Llechi. Mae mwy o fanylion ar gael drwy ddewis y lleoliadau yn y rhestr isod.

Os hoffech fwy o fanylion neu am sgwrs bellach, cysylltwch â’r adran adnoddau:
eiddo@galericaernarfon.com | 01286 685 206 | 01286 685 205

Dyma restr eiddo cyfredol y cwmni:

Cei Llechi

Dyma brosiect adfywio diweddaraf y cwmni oedd yn gweithio ar ran perchnogion y safle, Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon.

Mae’r unedau gwaith/gweithdai a manwerthu ar y safle yn addas i wneuthurwyr o bob math – cyn belled a bod y cynnyrch yn cael ei greu a’i ddatblygu yn yr uned.

Dyma leoliad perffaith ar gyfer busnes sydd yn creu gwaith creadigol o unrhyw fath – gyda metel, gwydr, gemwaith, coed, tecstiliau, celf, bwyd neu ddiod.

I ddatgan diddordeb ac am fwy o wybodaeth:
ceillechi.cymru
ceillechi@galericaernarfon.com


2 Stryd y Plas
Yswiriant Caernarfon Insurance

3 Stryd y Plas
SNAP Cymru

4 Stryd y Plas [Lloriau uwch]
TGP Cymru

4 Stryd y Plas [Lloriau isaf]
Caffi Jiver's

7a Stryd y Plas
Cleopatra’s Secret

7b Stryd y Plas
Siop Iard

17 Stryd y Plas
Ar osod

Manylion Pellach


19 Stryd y Plas
Petalau Pert

29 Stryd Fawr
Siop Mirsi

38-40 Stryd Fawr
John March Photographics

4-8 Cae Star Bach [Llawr Isaf]
Y Gist Dillad

4-8 Cae Star Bach [Lloriau uwch]
Eiddo preswyl

1 Stryd Pedwar a Chwech
Salon Steph ph

9-11 Stryd Stryd Twll yn y Wal
Crochan

14 Stryd Twll yn y Wal

Owso a’r Olewydd

16 Y Maes
Na Nog

17 Y Maes
Cymdeithas Adeiladu Principality


 

Os hoffech gael eich ychwanegu ar ein rhestr aros swyddfa/siop, ebostiwch eiddo@galericaernarfon.com gyda eich enw / rhif cyswllt a manylion am y math o eiddo yr ydych yn chwilio amdano. 


Mae gan y cwmni eiddo preswyl yn:

- Stryd y Plas, Caernarfon

- Stryd Fawr, Caernarfon

- Twll yn Wal, Caernarfon

- Stryd y Farchnad, Caernarfon

- Stryd yr Eglwys, Caernarfon

 

Dim ond yr eiddo dan sylw sydd ar gael ar hyn o bryd. Os hoffech fwy o wybodaeth am ein eiddo, cysylltwch â’r adran adnoddau:
01286 685 205 | 01286 685 206 | eiddo@galericaernarfon.com

Unedau gwaith

Ers agor Galeri yn 2005, mae’r adeilad wedi bod yn gartref i gwmnïau preswyl amrywiol – gyda’r cwmnïau yma i gyd yn gweithio o fewn y diwydiannau creadigol / celfyddydau.

 

Mi fydd Uned 4 (17m2) ar gael o 01.04.2023. Am fwy o fanylion, cliciwch yma

 

Unedau 1, 9 a 10

HENO (Tiniopolis)

Unedau 2

Dawns i Bawb

Uned 3

Lambe Planning & Design

Unedau 4

Uned ar Osod

Manylion am uned 4

Uned 5 a 11

Amser i Siarad | Time to Talk

Uned 6

Strello

Uned 7-8

Gorwel

Unedau 12

Golwg

Unedau 13

Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Uned 14, 15 a 17

Canolfan Gerdd William Mathias

Uned 16

Delwedd

Uned 19-20

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Unedau 21-22

Gwasanaeth Cerdd Gwynedd a Môn

 

 

 

Mae’r unedau yn Galeri yn amrywio mewn maint (o 17m2) ac yn cynnig cartref i gwmniau sydd yn gweithio ofewn y diwydiannau creadigol a’r celfyddydau, mae hyn yn angenrheidiol ar gyfer bod yn gymmwys am uned yn Galeri.

Mae Galeri yn leoliad perffaith ar gyfer lleoli eich busnes yn un o adeiladau prysuraf gogledd Cymru - wedi ei leoli ar Ddoc Fictoria gyda digon o ofodau parcio cyfagos, tafliad carreg o ganol tref Caernarfon, café bar ar leoliad sydd yn cynnig cynnyrch ffres/lleol a mynediad i ystafelloedd cyfarfod ar delerau gostyngol.

Unedau gwaith

Yn gynnwysiedig yn rhent cwmnïau preswyl mae:

 • Gwasanaeth post/derbynfa cyffredinol
 • Gwresogi
 • Trydan
 • Treth dŵr
 • % o yswiriant yr adeilad
 • Mynediad i’r unedau o 07:30 ymlaen Llun-Gwener ac o 09:00 Sadwrn-Sul.
 • Diogelwch
 • Glanhau

Yn ychwanegol:

 • Cysylltiad i’r we
 • Llinell(au) ffôn
 • Llogi ystafelloedd cyfarfod (gostyngiad ar gael)

Am fwy o fanylion ac i drefnu gweld yr uned, cysylltwch â’r adran adnoddau: eiddo@galericaernarfon.com // 01286 685 206

 

Unedau gwaith