galeri


Rhestr Eiddo

Mae’r rhan helaeth o brosiectau y cwmni ers sefydlu ym 1992 yn gysylltiedig â adnewyddu hen adeiladau gwag oedd yn bodoli yng nghanol Caernarfon. Mae’r cwmni wedi trawsnewid yr adeiladau gwag rhain i gynnig unedau a swyddfeydd ar gyfer cwmnïau a sefydliadau i leoli yng Nghaernarfon.

Mae gennym un uned (17m2) ar gael yma yn Galeri ar hyn o bryd. Os hoffech fwy o fanylion neu am sgwrs bellach, cysylltwch â’r adran adnoddau:
eiddo@galericaernarfon.com | 01286 685 206 | 01286 685 205

Dyma restr eiddo cyfredol y cwmni:

Cei Llechi

Dyma brosiect adfywio diweddaraf y cwmni oedd yn gweithio ar ran perchnogion y safle, Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon.

Mae’r unedau gwaith/gweithdai a manwerthu ar y safle yn addas i wneuthurwyr o bob math – cyn belled a bod y cynnyrch yn cael ei greu a’i ddatblygu yn yr uned.

Dyma leoliad perffaith ar gyfer busnes sydd yn creu gwaith creadigol o unrhyw fath – gyda metel, gwydr, gemwaith, coed, tecstiliau, celf, bwyd neu ddiod.

I ddatgan diddordeb ac am fwy o wybodaeth:
ceillechi.cymru
ceillechi@galericaernarfon.com


2 Stryd y Plas
Yswiriant Caernarfon Insurance

3 Stryd y Plas
SNAP Cymru

4 Stryd y Plas [Lloriau uwch]
TGP Cymru

4 Stryd y Plas [Lloriau isaf]
Caffi Jiver's

7a Stryd y Plas
Cleopatra’s Secret

7b Stryd y Plas
Siop Iard

17 Stryd y Plas
Tŷ Siocled
01286 675007

19 Stryd y Plas
Petalau Pert

29 Stryd Fawr
Siop Mirsi

38-40 Stryd Fawr
John March Photographics

4-8 Cae Star Bach [Llawr Isaf]
Y Gist Dillad

4-8 Cae Star Bach [Lloriau uwch]
Cyfreithwyr Gareth Griffith

1 Stryd Pedwar a Chwech
Salon Steph ph

9-11 Stryd Stryd Twll yn y Wal
Jake’s Bistro

14 Stryd Twll yn y Wal

Owso a’r Olewydd

16 Y Maes
Na Nog

17 Y Maes
Cymdeithas Adeiladu Principality


 

Os hoffech gael eich ychwanegu ar ein rhestr aros swyddfa/siop, ebostiwch eiddo@galericaernarfon.com gyda eich enw / rhif cyswllt a manylion am y math o eiddo yr ydych yn chwilio amdano. 


Mae gan y cwmni eiddo preswyl yn:

- Stryd y Plas, Caernarfon

- Stryd Fawr, Caernarfon

- Twll yn Wal, Caernarfon

- Stryd y Farchnad, Caernarfon

- Stryd yr Eglwys, Caernarfon

 

Dim ond yr eiddo dan sylw sydd ar gael ar hyn o bryd. Os hoffech fwy o wybodaeth am ein eiddo, cysylltwch â’r adran adnoddau:
01286 685 205 | 01286 685 206 | eiddo@galericaernarfon.com

Unedau gwaith

Ers agor Galeri yn 2005, mae’r adeilad wedi bod yn gartref i gwmnïau preswyl amrywiol – gyda’r cwmnïau yma i gyd yn gweithio o fewn y diwydiannau creadigol / celfyddydau.

 


Unedau 1 a 9
HENO (Tiniopolis)

Uned 2
Dawns i Bawb

Uned 3
Lambe Planning & Design

Uned 4
Platinum PHW

Uned 5
Uned ar gael. Am fwy o wybodaeth:
eiddo@galericaernarfon.com

Uned 6
Strello

Uned 7-8
Gorwel

Uned 10-11
MIND Gwynedd a Môn

Unedau 12-13
Golwg

Uned 14, 15 a 17
Canolfan Gerdd William Mathias

Uned 16
Delwedd

Uned 19-20
Bilberry

Unedau 21-22
Gwasanaeth Cerdd

 

 

Gyda unedau yn dechrau o faint 17m2, mae Galeri yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer lleoli eich busnes yn un o adeiladau prysuraf gogledd Cymru. Mae Galeri wedi ei leoli ar Doc Fictoria gyda digon o ofodau parcio cyfagos, tafliad carreg o ganol tref Caernarfon, café bar ar leoliad sydd yn cynnig cynnyrch ffres/lleol a mynediad i ystafelloedd cyfarfod ar delerau gostyngol.

Unedau gwaith

Yn gynnwysiedig yn rhent cwmnïau preswyl mae:

 • Gwasanaeth post/derbynfa cyffredinol
 • Gwresogi
 • Trydan
 • Treth dŵr
 • % o yswiriant yr adeilad
 • Mynediad i’r unedau o 07:30 ymlaen Llun-Gwener ac o 09:00 Sadwrn-Sul.
 • Diogelwch
 • Glanhau

Yn ychwanegol:

 • Cysylltiad i’r we
 • Llinell(au) ffôn
 • Llogi ystafelloedd cyfarfod (gostyngiad ar gael)

Mae pob uned wedi ei osod, ond os hoffech roi eich enw ar restr aros, cysylltwch â:
eiddo@galericaernarfon.com // 01286 685 206

Unedau gwaith