galeri


Swyddi

Tim Gofal Cwsmer

Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Mae cyfle i unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r Tîm Gofal Cwsmer yma’n Galeri.

Dyma swydd sydd yn gyfuniad o waith yn swyddfa docynnau yn delio gyda ymholiadau, blaen tŷ yn rheoli digwyddiadau yn ogystal â dyletswyddau yn y café bar – gyda’r holl gyfrifoldebau i sicrhau bod gwasanaeth cwsmer a profiad ymwelwyr o safon arbennig drwy’r amser.


Cyflog: £19,760 - £20,176
Oriau: 40 awr yr wythnos (yn unol a’r rota – sydd yn cynnwys penwythnosau a rhai gwyliau banc)
I ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais a’i anfon i sylw steffan.thomas@galericaernarfon.com

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig gan bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o ran hil, hunaniaeth rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, anabledd neu oedran.

Gellir lawrlwytho y swydd ddisgrifiad Tîm Gofal Cwsmer yma (pdf)
Gellir lawrlwytho’r Ffurflen Gais Tîm Gofal Cwsmer yma (word)

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Steffan Thomas | 01286 685 211 | steffan.thomas@galericaernarfon.com
Iona Davies | 01286 685 218 | iona.davies@galericaernarfon.com

 


cogydd - swydd

Swydd : Cogydd

Mae cyfle i gogydd angerddol, creadigol a brwdfrydig ymuno â’r tîm yng nghegin Café Bar Galeri.

Cyflog: I’w drafod (yn ddibynol ar brofiad/gallu)
Oriau: Mwy nag un swydd ar gael:
- Cytundeb 40 awr yr wythnos (yn unol â’r rota – sydd yn cynnwys penwythnosau a rhai gwyliau banc)
- Isafswm 20 awr yr wythnos (yn unol â’r rota – sydd yn cynnwys penwythnosau a rhai gwyliau banc)
Dyddiad cau: Dyddiad cau agored – tan fydd y swydd wedi llenwi

I ymgeisio:
Cwblhewch y ffurflen gais. Rydym yn hapus cyfarfod am sgwrs anffurfiol cyn cwblhau ffurflen gais.
Gellir lawrlwytho y swydd ddisgrifiad ar gyfer swydd Cogydd yma (pdf)
Gellir lawrlwytho’r Ffurflen Gais ar gyfer swydd Cogydd yma (word)

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.
Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig gan bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o ran hil, hunaniaeth rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, anabledd neu oedran.

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Steffan Thomas | 01286 685 211 | steffan.thomas@galericaernarfon.com
Kieran Gaffey  |  01286 685 200 | kieran.gaffey@galericaernarfon.com


tim creadigol - swydd

Cynorthwy-ydd Cyffredinol Café Bar

Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’r tîm fel cynorthwy-dd cyffredinol yn y Café Bar.

Mae cyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Cynorthwyo gyda holl drefniadaeth Bar / Caffi a Sinema Galeri ac i roi gwasanaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid
  • Gweini a rhoi gwasanaeth safonol mewn digwyddiadau (e.e. Cynhadleddau/ Priodasau / Derbyniadau cyn sioeau ayyb)
  • Sicrhau ansawdd o’r safon uchaf pob amser

Os oes gennych yr egni a’r agwedd iawn i wneud gwahaniaeth a sicrhau bod cwsmeriaid Galeri yn derbyn y gwasanaeth gorau posib – hoffem glywed gennych.

Oriau: Cytundebau hyd at 40 awr yr wythnos ar gael (yn cynnwys gyda’r nosau, penwythnosau a gwyliau banc)
Cyflog: Cyfradd uwch na’r isafswm cyflog Cenedlaethol
I ddechrau: Cyn gynted a phosib

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad ar gyfer swydd Cynorthwy-ydd cyffredinol yma (pdf)
Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais ar gyfer swydd cynorthwy-ydd cyffredinol yma (word)

NODER BYDDWN YN HYSBYSEBU’R SWYDD TAN EI LLENWI. AWGRYMWN EICH BOD YN CYFLWYNO EICH CAIS CYN GYNTED A PHOSIB.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion hoffai weithio yn achlysurol (dim oriau cytundebol).

Am sgwrs anffurfiol ac i gyflwyno eich cais, cysylltwch â
Steffan Thomas | 01286 685 211 | steffan.thomas@galericaernarfon.com
Kieran Gaffey | 01286 685 200 | kieran.gaffey@galericaernarfon.com


Gweithwyr Llawrydd:

Rydym yn awyddus derbyn CV gweithwyr llarwydd fyddai'n gallu gweithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol (celf, cerddoriaeth, ffilm, perfformio, dylunio, technegol ayyb) cysylltwch ar ebost yn cyflwyno eich hyn ac atodwch CV i sylw: steffan.thomas@galericaernarfon.com

Byddwn yn cadw eich CV ar fas-data mewnol ac yn cysylltu pan fydd cyfleoedd i weithio hefo ni yma yn Galeri.


Gwirfoddoli yn Galeri

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â ni drwy ebostio post@galericaernarfon.com neu drwy ffonio 01286 685 250


Profiad gwaith

Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250