galeri


Prosiect Sbarc Galeri

imageimage Mae Sbarc Galeri yn brosiect celf cynhwysfawr sy'n cynnig ystod eang o brofiadau celfyddydol i blant a phobl ifanc. Cynhelir dosbarthiadau wythnosol ym meysydd cerddoriaeth roc a drama a rheini yn arwain at berfformiadau cyson. Yn ogystal a hyn cynhelir gweithdai blasu amrywiol am gyfnodau byrion, mwy dwys megis Ysgolion Hâf Sioeau Cerdd, Marathon Roc ac eraill.

Mae bob tymor gwersi Sbarc yn 10 wythnos ac cyd-fynd gyda tymor ysgolion. Cost pob tymor ydi £70.

Llwyfan Drama

Oed Ysgol Gynradd - Nosweithiau Llun am 17:00 a 18:00
Oed Ysgol Uwchradd - Nosweithiau Mercher am 17:00 a 19:00

Llwyfan Roc (Addas i oed blwyddyn 5 a hŷn)

Fel arfer dau ddisgybl ym mhob slot hanner awr

Gitâr Drydan - Nosweithiau Mercher rhwng 18:00 – 21:00 - Tiwtor: Sion Glyn
Drymiau - Nosweithiau Mercher a Gwener rhwng 18:00 – 21:00 - Tiwtor: Graham Land
Llais - Nosweithiau Mercher rhwng 18:00 – 21:00 - Tiwtor: Manon Llwyd
Gitar fâs / gitâr - Nosweithiau Mercher rhwng 16:30 – 19:00 - Tiwtor: Arwel Owen
Cost tymor yn £70

Am fwy o fanylion neu i gofrestru, cysylltwch efo ni:
01286 685 222
sbarc@galericaernarfon.com