galeri

 

Ymholiadau Cyffredinol

post@galericaernarfon.com
01286 685 250

Café Bar

cegin@galericaernarfon.com
01286 685 200

Ymholiadau Tocynnu

tocynnau@galericaernarfon.com
01286 685 222


Rhestr Staff

Gwyn Roberts
Prif Weithredwr
gwyn.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 201


Adran Busnes a Chyllid

Sonia Pritchard
Cyfarwyddwr Busnes a Chyllid
sonia.pritchard@galericaernarfon.com
01286 685 203

Ceri Wynne Roberts
Cynorthwy-ydd Cyllid
ceri.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 685 210


Cyfarwyddwr Gweinyddu ac Adnoddau Dynol

Iona Davies
Cyfarwyddwr Gweinyddu ac Adnoddau Dynol
iona.davies@galericaernarfon.com
01286 685 218


Tîm Creadigol

Naomi Saunders
Cyfarwyddwr Creadigol
naomi.saunders@galericaernarfon.com
01286 685 241

Ffion Evans
Tîm Creadigol: Celf Gweledol a Chrefft
ffion.evans@galericaernarfon.com
01286 685 208

Dion Jones
Tîm Creadigol: Marchnata Digidol
dion.jones@galericaernarfon.com
01286 685 204


Adran Adnoddau

Neil Davies
Cyfarwyddwr Adnoddau
neil.davies@galericaernarfon.com
01286 685 206

Dewi Jones
Gweinyddwr Adnoddau
dewi.jones@galericaernarfon.com
01286 685 205

Steven Lewis
Cynnal a Chadw
steven.lewis@galericaernarfon.com
01286 685 205

Dylan Hughes
Technegydd
dylan.hughes@galericaernarfon.com
01286 685 202

Ian Humphreys
Technegydd
ian.humphreys@galericaernarfon.com
01286 685 202

Glanhawyr: Leean Roberts / Tanya Jones 

Gofalwyr: Dylan Hughes / Barry Jones / Colin Jones


Adran Gweithrediadau a Gofal Cwsmer

Steffan Thomas
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
steffan.thomas@galericaernarfon.com
01286 685 211

Sophie Craig
Rheolwr Gwasanaethau Cwsmer
sophie.craig@galericaernarfon.com
01286 685 266 | 01286 685 222

Alys Fflur Williams
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
alys.williams@galericaernarfon.com
01286 685 222

Rhys Evans
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
rhys.evans@galericaernarfon.com
01286 685 222

Harri Owen
Cynorthwydd Cyffredinol Café Bar

Tîm y Gegin:

Angelicia Lambe / Jayne Sexton

Gwirfoddolwyr

Sian Barker, Helen Davies, Michelle Downey, Kathy Evans, Mary Evans, Elisabeth Fletcher, Lowri Ifor, Rhiannon Humphreys Jones, Alwyn Jones, Caroline Jones, Eirian Jones, , Una Jones, Falmai Owen, Aaron Pleming, Gareth Prytherch, Awen Roberts, Hefina Rowley, Blodwen Thomas, Glenys Thomas, Heulwen Ann Williams


Aelodau Bwrdd Galeri Caernarfon Cyf:

Emyr Prys Davies, Walis George, Elinor Gray-Williams, Iestyn Harris (Cadeirydd), Meirion McIntyre Huws (Is-Gadeirydd), Delyth Hughes, Dewi Rhys Jones, Yasmin Khan, Gerallt Llewelyn, Wyn Roberts, Ellen Thirsk, Nayema Williams.
Mae sylwebwyr hefyd yn cynrychioli Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Tref Caernarfon yn mynychu cyfarfodydd bwrddd.