galeri


Cynllun Seddi

Mae Theatr Galeri yn eistedd 394 o bobl (dull theatr) neu gellir ei osod ar ffurf sefyll i 300 neu cabaret i hyd at 150 o bobl. Mae 6 gofod ar gyfer cadeiriau olwyn yng ngwaelod y theatr a 6 gofod pellach yn y balconi.

- Llawr
- Uwch
- Balconi
- Seddi cadeiriau olwyn