galeri


Oriau agor

Ein oriau agor ar hyn o bryd yw:

Swyddfa Docynnau

Dydd Ar agor
Llun - Gwener 09:00 – amser dechrau’r ffilm/digwyddiad olaf
Sadwrn 09:30 – amser dechrau’r ffilm/digwyddiad olaf
Sul Ar gau - archebu ar-lein yn unig

Café Bar

Dydd Oriau Agor Cegin (gweini bwyd)
Llun 10:00 – 20:30 *gwasanaeth ciosg (sinema) 09:40 – 10:15 Ar gau
Mawrth 10:00 – 20:30 Ar gau
Mercher 10:00 – 20:30 Ar gau
Iau 10:00 – 20:30 10:30 – 14:30
Gwener 10:00 – 20:30 10:30 – 14:30
Sadwrn 10:00 – 20:30 10:30 – 14:30
Sul Ar gau Ar gau

Ciosg y sinema
Ar agor 20 munud cyn pob dangosiad. (Bydd y ciosg yn cau yn ystod y ffilm)