galeri

Oriau agor

Ar hyn o bryd, mae Galeri yn gweithredu ac ar agor 6 diwrnod yr wythnos (Llun – Sadwrn).

Ein oriau agor cyfredol yw:

Swyddfa Docynnau

Dydd Oriau Agor
Llun- Sadwrn O 09:15 hyd at amser dechrau’r digwyddiad olaf *noder bod angen casglu tocynnau oleiaf 10 munud cyn dechrau’r perfformiad/ffilm
Sul Ar gau

Café Bar

Dydd Oriau Agor Cegin (gweini bwyd)
Llun - Mawrth 10:00 – 19:30
*hwyrach os oes digwyddiad ymlaen
Ar gau
Mercher - Sadwrn 10:00 – 19:30
*hwyrach os oes digwyddiad ymlaen
10:00 – 15:00
Sul Ar gau Ar gau

*bydd y bar ar agor yn hwyrach i gyd-fynd hefo digwyddiadau byw

Ciosg y sinema

Mae’r ciosg ar agor 20 munud cyn pob dangosiad. Noder bod y ciosg yn cau pan fydd y ffilm yn dechrau.