galeri


Gwobrau a Chyflawniadau

Ymhlith gwobrau a chyflawniadau Galeri Caernarfon Cyf mae:

- Menter Gymdeithasol y Flwyddyn: Cymru 2019 (cyhoeddir Medi 2019)

- Menter Gymdeithasol y Flwyddyn: Prydain 2019 (cyhoeddir Rhagfyr 2019)

- Gwobr Pensaernïaeth RIBA Cymru 2019 (Estyniad)

- Gwobr Pensaetniaeth RIBA Cymru 2019 (Rhestr Fer)

- Menter Gymdeithasol y Flwyddyn: Cymru 2017 (rhestr fer)

- Menter Gymdeithasol yng Ngolwg y Cwsmer 2017 (rhestr fer)

- Gwobrau Busnes y Daily Post 2014 – Gwobr Gymunedol (Rhestr fer)

- Menter Cymdeithasol Y Flwyddyn Cymru 2013

- Gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru 2012 : Cystadleuydd Terfynol category Menter Gymdeithasol y Flwyddyn

- Gwobrau Menter Gymdeithasol Cymru 2011 – rownd derfynol

- Gwobrau Busnes Gwynedd: Gwobr Busnes Dwyieithog 2011

- Celfyddydau a Busnes: Rhestr fer yng nghategori’r Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd (Gyda Dŵr Cymru) 2011

- Gwobrau Entrepreneur Sefydliad Morgan: Rownd Derfynol ar gyfer y Busnes Gorau sy’n Cyfrannu’n Economaidd neu’n Gymdeithasol i’r Rhanbarth 2011

- Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2010 (Prosiect Celfyddydol Gorau) – Rownd gynderfynol

- Celfyddydau a Busnes: Rhestr fer ar gyfer Gwobr y Celfyddydau a busnesau bach (Gyda Galeri Betws y Coed) 2010

- Gwobrau’r Loteri Genedlaethol (Prosiect Celfyddydol Gorau) – Rownd gynderfynol

- Gwobrau Cyflawniad Cymru y Dail Post 2010 – Gwobr Gymunedol

- Enillydd Gwobr Cynllunio RTPI Cymru (Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru) 2007

- Gwobrau Cyflawniad Busnes Cymru y Daily Post – Rownd Derfynol y Wobr Gymunedol

- Gwobr y Loteri Genedlaethol 2007 (Prosiect Celfyddydol Gorau) – Rownd gynderfynol

- Gwobrau Busnes Gwynedd 2007 – Gwobr Cyfraniad at y Gymuned

- Enillydd Cymru –Gwobrau Prydain Fentrus 2007

- Gwobrau Edge Upstarts 2007 – Ail yng nghategori Menter Gymdeithasol y Flwyddyn

- Gwobrau Cyflawniad Busnes Cymru y Daily Post 2006 – Rownd Derfynol y Wobr Gymunedol

- Gwobr Gyfun RIAW (Sefydliad Brenhinol Penseiri Cymru) a RIAS (Sefydliad Brenhinol Penseiri yr Alban) 2006

- Enillydd Gwobr Datrysiadau Menter 2006 (Gwobr Menter Gymdeithasol Genedlaethol)

- Gwobr Roses – Gwobr Efydd yng nghystadleuaeth yr Adeilad Cyhoeddus Gorau 2006

- Gwobrau Dylunio yr Alban 2006 – Adeilad Gorau at Ddefnydd Cyhoeddus a Gwobr Fawr am Bensaernïaeth (ytro cyntaf i’r wobr hon gael ei dyfarnu i adeilad y tu allan i’r Alban)

- Gwobr RIBA (Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain) 2005

- Gwobrau Menter a Busnes 2005 – Enillydd Gwobr yr Eisteddfod

- Gwobrau Busnes Cenedlaethol 2005 – Gwobr Orange am Fusnes Disglair, enillydd Cymru a’r Gorllewin

- Gwobrau Cyflawniad Busnes Cymru y Daily Post 2004 – Enillydd y Wobr Gymunedol

- Gwobrau Adfywio Cymru HSBC/Menter Gymunedol Cymru – Un o’r 10 Adfywiwr Gorau yng Nghymru 2004