galeri

Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Safle Celf

Marie Jones

That’s Not My Exhibition…
30/07/22 – 03/09/22

Mae That’s Not My Exhibition… yn cyflwyno detholiad o weithiau cyn ac ôl-enedigol gan yr artist Marie Jones o Warrington ar gyfer ei sioe unigol gyntaf yng Nghymru.

 

Y Wal

DocCymru: Prosiect Brexit

Rhodri Ellis-Jones, Glenn Edwards, Roger Tiley & Kristina Banholzer

20/07/22 – 29/08/22

Mae Doc Cymru yn brosiect cydweithredol cyffrous sy’n cynnwys pedwar ffotografydd profiadol sydd wedi dod ynghyd i ddogfennau’r effaith y bydd ‘Brexit’ yn cael ar Gymru. Cip-olwg ar storiau a diwydiannau difyr. Sgwni be ddigwyddith yn y blynyddoedd i ddod? Llunia i ddangos i’r bobl y gwir effaith. Dyma gwaith y ffotograffwyr hyd yn hyn, mae’r brosiect yma yn cael ei gwblhau erbyn 2024 lle bydd arddangosfa yn Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yn ogystal a lleoliadau eraill.

 

Cywrain

Siop Cywrain

Bev Bell-Hughes + Jo-Anna Duncalf
Sgyrsiau Elfennol

25/06/22 – 27/08/22

Mae Bev Bell-Hughes yn seramegydd o Sir Conwy sydd wedi ennill sawl gwobr, a derbynodd y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019.

Mae Jo-anna Duncalf yn seramegydd sydd wedi teithio ac arddangos yn helaeth ledled y byd o Japan, Zeland Newydd i wlad Thai. Mae hi bellach wedi’i lleoli yng Nglan Cowny ac ers cwblhau ei gradd Meistr yn Athrofa Addysg De Morgannwg Caerdydd ym 1997, mae ei gwaith wedi’i seilio ar y ffigwr dynol.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208

Archif Safle Celf

Arddangosfeydd sydd wedi bod yn Galeri

I'r Byw