galeri

Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Arddangosfa Gwobr Gelf 2022-23 ‘Aildanio’

Arddangosfa Gwobr Gelf 2022-23 ‘Aildanio’

03/03/23 - 08/04/23

Bydd ‘Aildanio’, yr arddangosfa Gwobr Gelf Celfyddydau Anabledd Cymru (CAC) yn teithio’n genedlaethol ar draws chwe oriel yng Nghymru.

Mae’r arddangosfa, a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cynnwys 26 o weithiau celf gan artistiaid anabl wedi’i lleoli yng Nghymru, dewisir o dros 100 o gyflwyniadau i ymatebion creadigol i foment ‘aildanio’.

Mae CAC, sefydliad cenedlaethol celfyddydau anabledd yn dathlu 40 mlynedd o hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl a Byddar yn y celfyddydau.

Bydd capsiynau, BSLI a disgrifiadau sain ar gael.


Oriel Caffi

Oriel Caffi

Gwen Owen
07/03/23 – Mai 2023

Dod o hyd i gemau cudd

I mi, mae’r dirwedd yn ddeniadol ac yn ysbrydoledig; mae'n newid ar bob eiliad, tymheredd, gwynt, lliw golau, gwead, natur a sain. Yma rwy'n dod o hyd i egni yn gorfforol ac yn feddyliol. Yn ystod y pandemig, roeddwn yn gwerthfawrogi fy nhirwedd mwy fyth ac yn cyfrif fy hun yn ffodus fy mod wedi gallu dianc yn aml am dro ar hyd hen drac rheilffordd sy'n rhedeg trwy goed a thir fferm. Daw fy nghorff o weithiau o'r lle creadigol enaid hwn. Nid ydynt yn ymwneud â pherffeithrwydd, cymhariaeth, neu ofn ond un o hunan-ddarganfyddiad. Maent yn ymwneud ag arbrofi, chwarae, gwneud marciau ystumiol, mynd gyda'r llif, dwyn atgofion, arsylwadau a dal eiliadau a thamaid o amser.Safle Creu

Safle Creu

Mae'r Safle Creu ar gael i unrhyw un i orffwys, myfyrio a chreu i ymlacio neu am resymau eraill.

Rydym yn eich gwahodd i greu gweithiau celf y byddwn yn eu defnyddio i lenwi ein waliau â môr o greadigrwydd. Mae croeso i chi ddefnyddio'r deunyddiau celf a ddarperir, a chi sydd i benderfynu os hoffech fynd â'ch gwaith celf adra gyda chi neu ei adael yn y gofod.

Mae’r Safle Creu yn ofod i greu, dysgu a chwarae felly gofynnwch i aelod o staff os hoffech gael mynediad i'r ystafell neu gymorth bellach.

I weld yr arlwy o weithdai, sgyrsiau a phrosiectau ehangach sydd ar y gweill ewch i Beth Sydd Mlaen


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
ffion.evans@galericaernarfon
01286 685 208

Archif Safle Celf

Arddangosfeydd sydd wedi bod yn Galeri

I'r Byw