galeri

Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Buddug HumphreysSafle Celf

Buddug Humphreys

Hyfrydle
28/10/22 – 26/11/22

Mae gwaith Buddug yn yr arddangosfa yn ffrwyth ei chrwydro drwy sawl ardal yng Nghymru ac mae’n adlewyrchiad o’r hyn y mae’n ei deimlo am nifer o’i hoff leoedd a’i hoff olygfeydd.


deniseY Wal

Katherine Fiona Jones

Gwagle
12.10.22 – 21.11.22

Yn y llefydd rhwng iaith, phan dyni’n theimlon galar arol colliad, yr unig beth sydd geno ni yw ein corffau ac amser. Mae Gwagle’n cheisio siarad iaith galar, yn ddefnyddio haniaeth a ystym automatic I creu theimlad o cyfyngder a hedd.


deniseSafle Creu

Dottie-may Aston & Jonathan Retallick

Antagonym
15.10.22 – 19.11.22

Antagonym - Lle mae dau gyferbyniad yn cydfodoli. Mae’r arddangosfa hon yn archwilio uno’r llinell rhwng ffigurol a haniaethol ac uno’r cyflwr breuddwydiol y mae gwaith Jonathan Retallick a Dottie-may Aston yn myfyrio arno. Mae canolbwynt y sioe Antagonym yn gydweithrediad cerfluniol rhwng y ddau artist. Wedi'i wneud ar y safle am dair wythnos cafodd Antagonym ei drin fel cyfle i hybu creadigrwydd a chynefindra â'r cyfryngau.


Oriel Caffi

DocCymru: Prosiect Brexit

Rhodri Ellis-Jones, Glenn Edwards, Roger Tiley & Kristina Banholzer

Mae Doc Cymru yn brosiect cydweithredol cyffrous sy’n cynnwys pedwar ffotografydd profiadol sydd wedi dod ynghyd i ddogfennau’r effaith y bydd ‘Brexit’ yn cael ar Gymru. Cip-olwg ar storiau a diwydiannau difyr. Sgwni be ddigwyddith yn y blynyddoedd i ddod? Llunia i ddangos i’r bobl y gwir effaith. Dyma gwaith y ffotograffwyr hyd yn hyn, mae’r brosiect yma yn cael ei gwblhau erbyn 2024 lle bydd arddangosfa yn Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yn ogystal a lleoliadau eraill.


Cywrain

Siop Cywrain

Adel Kay, Ann Catrin Evans, Crefftarian, EllyMental, Julie Mellor & Osian Efnisien
Gemwaith a’r Broses

22/09/22 - 28/01/23

Mae Galeri yn dod a chasgliad cyfoethog o waith 6 gwneuthurwr gemwaith ynghyd, gan arddangos eu creadigrwydd a'r broses unigryw o greu'r gemwaith. Mae'r arddangosfa yma yn archwilio'r berthynas sydd gan yr artistiaid â'u proses o greu a hefyd yn rhoi cipolwg ar eu hymarfer trwy eu brasluniau a lluniau ysbrydoledig, hoffer a’u harbrofion. Archwiliwch feddyliau'r artistiaid a dathlwch sgiliau, creadigrwydd a chrefftwaith y gemwaith anhygoel yma.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
ffion.evans@galericaernarfon
01286 685 208

Archif Safle Celf

Arddangosfeydd sydd wedi bod yn Galeri

I'r Byw