galeri

Canfas

Dyma brosiect newydd sydd yn cael ei reoli a’i arwain gan Galeri Caernarfon Cyf. Y cysyniad yn syml yw i roi cyfle arloesol i'r gymuned gyfan gofnodi ei hunaniaeth unigryw yng ngofodau a ffabric adeiladwaith tref Caernarfon a chyfle i glywed lleisiau sydd efallai heb eu clywed o’r blaen….

Mae ein hanes wedi cael ei adrodd gan eraill ac mae hwn yn gyfle i gyfleu sut rydym ni yn gweld ein hunain mewn ffordd gweladwy, arloesol ac yn wahanol iawn. Nid yn unig edrych nol ar y gorffennol ond bod yn hyderus mewn hunaniaeth cynwysiedig ag arloesol wrth ddychmygu'r dyfodol. Mae cyfle i gynnig nifer o wahanol math o ymyrraeth sy'n cyffwrdd a:

Ar yr un pryd, mi fydd y prosiect yn gwella edrychiad a chodi ansawdd amgylcheddol y dref a chyflwyno golau, gwyrddni a natur i ofodau llwm, llwyd sydd wedi’u hesgeluso a’u anghofio.

Ein bwriad wrth ddatblygu Canfas yw cynnwys gofodau gwag ar hyd a lled y dref – nid dim ond canolbwyntio ar ganol y dref, ond hefyd y cymunedau/stadau lle mae ein trigolion yn byw.

Mae'r prosiect yn clymu adfywio hefo'r celfyddydau; canol y dref gyda'r ystadau tai; artistiaid llawrydd gyda'r gymuned a hunaniaeth hefo'r amgylchedd.

Diolch i gynllyn ariannu Cysylltu a Ffynnu, Cyngor Celfyddydau Cymru a arian Trawsnewid Trefi, Cyngor Gwynedd.