galeri


Dora & the Lost City of Gold (PG) - Dangosiad Hamddenol | Relaxed Screening

image

Dangosiad hamddenol sydd yn addas i blant/oedolion ag awtistiaeth (bydd ychydig o olau ymlaen yn ystod y dangosiad a lefel sain yn is nag arfer).

 

Ar ôl treulio rhan fwyaf ei bywyd yn fforio’r jyngl – mae Dora ar fin mynd ar ei antur mwyaf peryglys hyd yn hyn – ysgol uwchradd. Ond pan mae angen achub ei rhieni, mae Dora a’i ffrind gorau Boots yn arwain grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau a Diego, trigolyn rhyfedd o’r jyngl, ar gwest i achub ei rhieni ac i ddatrys y dirgelwch ynghylch y ddinas aur golledig…

 

James Bobin | Awstralia, UDA | 2019 | 102m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

10:15 - Dydd Llun, 26 Awst Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 31 Awst Tocynnau


Trêl