galeri


Darlith Glyndŵr: Dr Elin Jones

image

Mae Glyndŵr yn un o arwyr mawr ein hanes ni yng Nghymru, ac ymfalchiwn fel cenedl yn ei safiad dewr, ei lwyddiannau milwrol, a'i weledigaeth arloesol.

 

Ond tybed a oes lle iddo yng ngwersi hanes ein hysgolion? Yng nghysgod castell Caernarfon, a hynny union hanner canrif ers arwisgo'r Tywysog Siarl, tybed a roir mwy o sylw i hanes Lloegr nag i hanes Cymru yn y gwersi a draddodir yng Nghymru heddiw?

 

Mae cwricwlwm newydd yn yr arfaeth ar gyfer ysgolion Cymru, a bu cryn drafod ar hynny dros y haf, yn enwedig o safbwynt dysgu hanes Cymru. Bu'r Dr Elin Jones yn gyfrifol am faes llafur hanes yn y cwricwlwm blaenorol, a hi hefyd a  gomisiynwyd gan y Llywodraeth i gadeirio'r panel a luniodd yr adroddiad ar "Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru" a  gyhoeddwyd  ym 2013.

 

Bydd Dr Jones yn ymateb i her y cwricwlwm newydd, ac yn amlinellu ei syniadau am y modd y dylid cyflwyno ein hanes, ein harwyr a'n harwresau, yn narlith flynyddol Galeri i nodi Diwrnod Glyndŵr eleni.

19:00 - Dydd Llun, 16 Medi Tocynnau