galeri


Ynys Alys

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

Frân Wen yn cyflwyno Ynys Alys

Theatr, cerddoriaeth bop a rap yn gwrthdaro yn y cynhyrchiad Cymraeg hwn sy'n dilyn merch ifanc wrth iddi fynd ati i chwilio am ei hannibyniaeth.

Mae'n bryd i Alys ddechrau byw ei bywyd gorau.  Ond caiff ei chaethiwo mewn hen hunlle cyfarwydd, anghyfarwydd.

All hi goncro ei hofnau? All hi fod yr Alys y mae hi eisiau bod?

Mae Ynys Alys yn archwilio pwy ydyn ni mewn adegau o newid a'r hyn rydyn ni wir yn gobeithio dal gafael arno mewn byd newydd.

Perfformiadau gyda chapsiynau Cymraeg a Saesneg fydd yn cael eu gosod yn y canol ac uwchben y set. Y seddi delfrydol ar gyfer y capsiynau yw tuag at y blaen yn y canol.

Bydd sgwrs yn dilyn y perfformiad ar ddydd Mercher 30ain.

Canllaw oed: 13+

19:30 - Dydd Mercher, 30 Mawrth Tocynnau

13:00 - Dydd Iau, 31 Mawrth Tocynnau

19:30 - Dydd Iau, 31 Mawrth Tocynnau