galeri


Reslo Byw | Welsh Wrestling

image

Reslo (seddi llwyfan | ring seats)             

Seddi ychwanegol ar y llwyfan (ger y sgwâr reslo) ar gyfer noson reslo arbennig yma’n Galeri.


Dewch i gael blas ar y goreuon o'r byd reslo yng Nghymru…

Ymunwch â ni am noson llawn adloniant cyffrous wrth i'r sioe reslo deithio ymweld a ni am un noson yn unig!

Sioe i'r teulu cyfan!

19:00 - Dydd Sadwrn, 23 Hydref Tocynnau