galeri


Olwyn Lliw

image

Maesesiynau Olwyn Lliw yn nol!Gweithdai celf yn fisol i oedolion, bydd yr artist a'r tiwtor Jwls Williams yn arwain ac yn cefnogi'r sesiynau misol. 

Mae'r sesiynau hyn yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a phobol greadigol sy'n dymuno dysgu sgiliau newydd ac arbrofi gyda deunyddiau newydd.


15/09/21 – Darlunio arbrofol

13/10/21 – Theori lliw

17/11/21 – Morlun

15/12/21 – Gludwaith


Cyflwynir y sesiwn yn ddwyieithog a darperir yr holl ddeunyddiau.

10:30 - Dydd Mercher, 15 Medi Tocynnau