galeri


The Current War (12A)

image

Mae Thomas Edison a George Westinghouse - dyfeiswyr gorau'r oes ddiwydiannol - yn cymryd rhan mewn brwydr o dechnoleg a syniadau, sy'n pennu system drydanol pwy fydd yn pweru'r ganrif newydd. Mae Thomas Edison yn rhyfeddu'r byd drwy oleuo Manhattan - ond mae George Westinghouse, gyda chymorth Nikola Tesla, yn gweld camgymeriadau mawr yn nyluniad presennol Edison, gan ddechrau un o'r brwydrau corfforaethol cyntaf a mwyaf yn hanes America…

 

Alfonso Gomez-Rejon | UDA | 2018 | 105m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

17:00 - Dydd Iau, 22 Awst Tocynnau


Trêl