galeri


Mwrdwr ar y Maes

image

Caëwch y drysau yn y cefn a phob chwara teg! Mae Sioe Glwb ddiweddaraf Bara Caws ar fin cychwyn… 

Mwrdwr ar y Maes gan Iwan Charles a Llyr Evans.

Ar y wyneb mae’r Eisteddfod wedi bod yn led lwyddiannus, a lot o focsus wedi'u ticio… Mae’n Ddydd Gwener a’r paf dan ei sang, ond daw trychineb. Yng nghanol Seremoni’r Cadeirio mae’r Archdderwydd yn disgyn yn farw… mae mwrdwr ar y maes!

Felly dowch yn llu (os meiddiwch chi) â Hank Ginsberg a Shandy O’Neill  wrth iddynt geisio datrys y dirgelwch… Mae’n addo bod yn noson werth chweil, felly mynnwch eich tocynnau a dewch â’ch ffrindiau hefo chi!

19:30 - Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf Tocynnau

19:30 - Dydd Mercher, 17 Gorffennaf Tocynnau