galeri


Cyfle i redeg Café Bar Galeri

Golygfa tu allan i'r Galeri
Bar prysur yn yr Galeri
Caffi Galeri

Rydym yn awyddus i ddarparu cyfle i gwmni/unigolyn/grwp o unigolion redeg cynnig a gwasanaeth Café Bar Galeri drwy drwydded.

Mae cyfle gwirioneddol yma i wneud y mwyaf o’r cwsmeriaid sydd gan Galeri yn barod (yn gwsmeriaid Café Bar, yn gynulleidfaoedd sinema/theatr, yn staff neu yn mynychu cyfarfod/gynhadledd) ac adeiladu ar y ddarpariaeth â’r cynnig sydd ar gael. Yn hanesyddol, mae Galeri wedi bod yn croesawu dros 250,000 drwy’r drysau. Mae’r posibiliadau ar gyfer datblygu y cynnig yn ddi-ddiwedd.

Diddordeb?

I ddatgan eich diddordeb ac am becyn gwybodaeth, llenwch y manylion isod. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich cais: 17:00, Gwener – 02.09.2022.

Byddwn yn eich ffonio am sgwrs anffurfiol cyn anfon y manylion ymlaen atoch.