galeri

Sioe Nadolig Cyw 2023

Ymunwch â Cyw a’i ffrindiau am sioe sy’n llawn hwyl a hud y Nadolig!

Mi fydd y daith yn ymweld â:
Chaerdydd / Llanelli / Caernarfon / Y Drenewydd / Wrecsam*

Mae posib archebu tocynnau ar-lein i GAERDYDD, LLANELLI, Y DRENEWYDD hyd at 9 o’r gloch ar ddiwrnod y perfformiad/sioe.

Poster Cyw

Y Daith


Pris tocynnau:

£5 i blant oed 2+ Nid oes angen tocyn ar gyfer plant dan 2 oed (bydd angen eistedd ar lin rhiant/gwarchodwr)
£10 i oedolion
Gallwn gynnig rhai tocynnau staff am ddim i archebion grŵp/ysgolion
Codir ffi archebu o £1 ar bob archeb dros y ffôn ac ar-lein.

Sut i archebu:

*Mi fydd Theatr Clwyd / Neuadd William Aston yn gwerthu tocynnau Wrecsam (nid Galeri)


Cyw : Chwarae, Chwerthin, Dysgu

Cyw ydy gwasanaeth meithrin S4C sy’n cael ei darlledu bob bore’r wythnos a phrynhawn dyddiau’r wythnos. Mae hefyd modd gwylio rhaglenni unrhywbryd arlein, ar alw ar S4C Clic

s4c.cymru/cyw