galeri


Cyfleoedd i berfformio / cydweithio â Galeri

Perfformio

Fel canolfan sydd yn cynnal a llwyfannu perfformiadau yn Galeri drwy’r flwyddyn, rydym yn awyddus clywed gan unrhyw artistiaid/perfformwyr/comedïwyr/cwmnïau cynhyrchu sydd yn chwilio am leoliad perfformio yn y gogledd orllewin.

Mae’r gofodau amrywiol ar gael yn Galeri ar gyfer perfformio:

Lleoliad

Dull theatr Sefyll Dull Cabaret

Theatr

Hyd at 384

Hyd at 300

Hyd at 150

Stiwdio 1 neu
Stiwdio 2

Hyd at 100

Hyd at 90

Hyd at 70

Mae’n bosib hefyd trafod posibiliadau cydweithio a chynnig gofod ymarfer/datblygu eich gwaith hefyd – er mwyn gallu creu gwaith creadigol newydd er enghraifft.

I ddatgan eich diddordeb i berfformio yn Galeri neu i gydweithio hefo ni, ebostiwch ein Cyfarwyddwr Creadigol, Naomi Saunders: naomi.saunders@galericaernarfon.com gyda manylion pellach, yn cynnwys:

Byddwn yn cysylltu nôl i drafod posibiliadau mor fuan a phosib.