galeri


Kendal Mountain Tour 2024

image

Kendal Mountain Tour 2024: Noson o Ffilmiau Antur + Siaradwr Gwadd

Dyma noson fythgofiadwy o antur wrth i Kendal Mountain Tour 2024 ddod yn fyw!

Ymunwch â ni ar daith trwy dirweddau mwyaf syfrdanol y byd gyda detholiad o ffilmiau arobryn yn arddangos campau mwyaf beiddgar y flwyddyn o ddewrder a hanesion am wydnwch dynol. P'un a ydych chi'n anturiaethwr profiadol neu'n syml yn rhywun sy'n gwerthfawrogi mawredd byd natur, mae'r daith hon yn addo tanio'ch synnwyr o antur a'ch gadael â gwerthfawrogiad o'r newydd am y blaned rydyn ni'n ei galw'n gartref.

Bydd y ffilmiau yn cael eu cyflwyno gan aelod o dîm Kendal Mountain Presenting. Ochr yn ochr â’r casgliad o ffilmiau, bydd sgwrs gan siaradwr gwadd anhygoel,  Louise Minchin – Ar ôl gweithio ar sioe frecwast y BBC ers dros 20 mlynedd, sylwodd Louise Minchin ar rywbeth… dynion oedd yr holl anturiaethwyr y bu’n eu cyfweld. Penderfynol i dynnu mwy o sylw at straeon benywaidd am ddewrder ac ymdrech, mae Louise yn gwthio ei hun i'r eithaf ac yn cychwyn ar anturiaethau dygnwch gwefreiddiol ledled y byd gyda merched arloesol. 

Ymunwch â Louise wrth iddi adrodd straeon y merched sy’n chwalu rhwystrau, chwalu recordiau ac yn herio stereoteipiau, yn ogystal â’i hanturiaethau anhygoel yn rhydd-blymio(Free diving) o dan yr iâ yn y Ffindir, nofio yn nyfroedd Alcatraz ac yn seiclo ar draws yr Ariannin.

Ffilmiau - The White Giant, Lando Steezy, La Gara, Soup, An Eye For Plants, Soundscape, I Am Because You Are, Freya.

Paratowch i gael eich gwefreiddio a’ch ysbrydoli yn Kendal Mountain Tour 2024 – lle mae antur yn dechrau ar garreg eich drws…

19:00 - Dydd Mercher, 28 Chwefror Tocynnau