galeri


CYNGHERDDAU'R DATHLU! Dafydd Iwan a'r Band | Pedair | Tudur Owen

image

Dathlu beth felly? 


Dau beth - Pen-blwydd Dafydd yn 80 (ar Awst 24ain), a dathlu 40 mlynedd ers geni 'Yma o Hyd', y gan sydd bellach wedi teithio'r byd yn gyfan. Bydd rhai o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru yn ymuno â Dafydd mewn tri chyngerdd yn Galeri ar Dachwedd y 9fed, 10fed a'r 11ed.

Dafydd Iwan a'r Band

Dafydd yn cyflwyno'i ganeuon mwyaf poblogaidd, i gyfeiliant ei fand ei hun: Hefin Elis, Pwyll ap Siôn, Euros Rhys, Wyn Pearson a Deian Elfryn, gyda lleisiau Lleucu Gwawr a Ffion Emyr.

Pedair

Enillwyr Albym y Flwyddyn, 2023: Gwenan Gibbard, Meinir Gwilym, Gwyneth Glyn a Siân James a gwledd o gyngerdd at chwaeth pawb.

Tudur Owen

Digrifwr prysuraf Cymru yn dychwelyd i'w hoff lwyfan.

19:30 - Dydd Gwener, 10 Tachwedd Tocynnau