galeri
imageimage

Sinema newydd Galeri

Ar ôl cyfnod o 7 mlynedd yn cynllunio ac yn chwilio am y cyllid angenrheidiol i wireddu’r prosiect - mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau gyda’r sinema i agor yn ystod Haf 2018.

Roedd yn rhaid i ni fel cwmni weithredu ar y cynllun arbennig yma gan nad oedd posib datblygu ein rhaglen artistig na’n gweithgareddau masnachol (cynadleddau/priodasau/llogi) yn y drefn bresenol. Rydym yn ddibynol ar gynhyrchi bron 80% o’n incwm yn fasnachol – felly mae hwn yn gam pwysig ymlaen o ran ein cynhaliaeth a datblygiad fel busnes. Mae’r datblygiad yma hefyd yn sicrhau bod darpariaeth sinema teilwng yn yr ardal, gyda 2 sgrin newydd sbon Galeri fydd unig sinema aml-sgrin llawn amser Gwynedd a Môn.

Bydd 2 sgrin yn y sinema fydd yn dangos y ffilmiau diweddaraf yn ogystal a dangosiadau arbennig a chyfresi o ffilmiau cyson er enghraifft ffilmiau hamddenol (dementia gyfeillgar), dangosiadau £1 y tocyn a ffilmiau yn arbennig i riant a babi.

Mi fydd y nifer o ffilmiau a ddangosir yn ddyddiol/wythnosol yn amrywio yn ddibynol ar y tymor, dewis ffilmiau a’r galw gan y cyhoedd. Y bwriad yw dangos oddeutu 20 dangosiad ffilm pob wythnos ar gyfartaledd.

Cofiwch ein diilyn am ddiweddariadau ar wefanau cymdeithasol:

Facebook Twitter Instagram


Ariannwyr

imageRydym yn hynod o ffodus i gael cefnogaeth ariannol gan y canlynol:

Croeso Cymru - Raglen Cyrchfan Denu Twristiaeth
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Targed Arian Cyfatebol (TAC)

Cyngor Celfyddydau Cymru

Llywodraeth Cymru / Cyngor Gwynedd (cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid)

Galeri Caernarfon Cyf


Lluniau: Y gwaith adeiladu

Haf 2017

Galeri 2

Hydref 2017

Galeri 2

Gaeaf 2018

Gwanwyn 2018

Galeri 2

Haf 2018

Galeri 2


Amserlen/Cerrig milltir:

paratoi’r safle
Ebrill – Awst 17

gosod y strwythr dur
Medi – Rhagfyr 17

cau yr adeilad (to/waliau)
Ionawr – Mawrth 18

gwaith mewnol
Gwanwyn 18

treialu systemau
Haf 18

Agor


Ariennir y prosiect gan:

Pensaer:

Adeiladir gan: