galeri


Galwad am ymarferwyr celfyddydol

Ymarferydd creadigol

Rydym wastad yn chwilio am artistiaid ac ymarferwyr celfyddydol llawrydd i gydweithio hefo ni ar gyfer gweithdai a phrosiectau yn Galeri (ac yn y gymuned).

Mae diddordeb gennym yn benodol mewn gweithwyr llawrydd fyddai’n gallu arwain gweithdai mewn meysydd sydd yn cynnwys:

Os oes diddordeb gennych chi i weithio gyda Galeri Caernarfon, llenwch y ffurflen isod:

DATGAN DIDDORDEB

Croesewir ceisiadau o bob rhan o gymdeithas er mwyn adlewyrchu’r ddemograffeg leol ac ehangach yn fanwl gywir, a thrwy hynny ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth