galeri


Cyngerdd yn y Castell

image

Fel rhan o Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018 bydd giatiau’r castell ar agor drwy’r dydd (a mynediad am ddim) i fwynhau stondinau, perfformiadau a arddangosfeydd coginio amrywiolrhwng 10:00 – 17:00.

 

Gyda’r Ŵyl yn cloi’n swyddogol am 17:00, maetafarn Yr Anglesey a Cadwwedi trefnu noson arbennig yn y castell yng nghwmni:

Bryn Fôn a’r BandaPaul Rhodes Swing Band(o Efrog Newydd).

 

Dyma noson i’r teulu oll a bydd stondiau bwyd/diod a bar thema “Peaky Blinders” yn y castell ar y noson.

 

Tocynnau: £16.50 (llawn) - £5.50 (plant dan 12) - £38.50 (teulu 2 riant a 2 blentyn [dan 12]) - Plant dan 5 am ddim (bydd angen tocyn)

 

*** Mynediad drwy docyn yn unig i’r cyngerdd nos. Bydd y giatiau ar agor o 18:30 gyda’r adloniant yn dechrau o 19:00 (tan hyd at 23:00). Bydd angen tocyn (am ddim) i blant dan 5 oed - nid yw'n bosib archebu rhain ar-lein (dim ond drwy Swyddfa Docynnau Galeri mewn person neu drwy ffonio 01286 685 222) ***

19:00 - Dydd Sadwrn, 12 Mai Tocynnau