galeri


Swyddi

Swydd : Cydlynydd Celf a Chrefft

Mae gennym swydd newydd ar gael yma yn Galeri fel Cydlynydd Celf a Chrefft.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynllunio, cydlynu a gweithredu arddangosfeydd a gwerthiant celf a chrefft uchelgeisiol ynghyd a rhaglen ddyfeisgar o weithgareddau celfyddydol gan annog croesdoriad eang o'r gymuned i gymryd rhan.

Cyflog: £16,841 - £22,400
Oriau: 37 yr wythnos
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Llun – 14.05.18

Gellir lawrlwytho swydd ddisgrifiad llawn yma a ffurflen gais yma

Am sgwrs anffurfiol:
Nici Beech: 01286 685 204
Iona Davies: 01286 685 218


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250