galeri


Swyddi

Cyfarwyddwr Artistig

Mae Galeri Caernarfon yn cynnig cyfle gwych i unigolyn arbennig lunio a dylanwadu ar ddatblygiad rhaglenni adloniant, celfyddyd a chymunedol Galeri Caernarfon i gychwyn cyn gynted a phosib.

Mae hon yn swydd cyffrous a heriol sydd yn cynnig cyfleoedd i’r person iawn allu gweithredu ystod eang o syniadau a phrosiectau wedi eu canoli o gwmpas y ganolfan celfyddydol mwyaf Cymreig yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am berson profiadol, egniol a brwdfrydig sydd yn llawn syniadau ynglyn a sut gellir cynnal safon uchel rhaglen Galeri a’i ddatblygu ymhellach.

Swydd ddisgrifiad ar gael yma
Ffurflen gais ar gael yma

Cyflog: £29,628 - £35,261
Oriau: Cytundeb gwaith 40 awr yr wythnos (i’w gweithio rhwng dydd Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol)
Dyddiad Cau: 12.00 (hanner dydd), dydd Gwener, 3 Mawrth, 2017.
Cyfweliadau: Bwriedir cynnal y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sydd yn cychwyn 6 Mawrth, 2017.

Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Gwyn Roberts | 01286 685 201 | gwyn.roberts@galericaernarfon.com
Iona Davies | 01286 685 218 | iona.davies@galericaernarfon.com

Gwirfoddoli yn Galeri:

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250