galeri
Ymholiadau Cyffredinol
post@galericaernarfon.com
01286 685 250
Swyddfa Docynnau
post@galericaernarfon.com
01286 685 222
Café Bar
cegin@galericaernarfon.com
01286 685 200

 

Rhestr Staff

Gwyn Roberts
Prif Weithredwr
gwyn.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 201

 

Adran Rhaglennu

Nici Beech
Cyfarwyddwr Artistig
nici.beech@galericaernarfon.com
01286 685 204
Ffion Strong
Cydlynydd Rhaglennu a Marchnata
ffion.strong@galericaernarfon.com
01286 685 241
Lisa Taylor
Cydlynydd Celfyddydau
lisa.taylor@galericaernarfon.com
01286 685 208
Prosiect Sbarc Galeri
sbarc@galericaernarfon.com
01286 685 250

 

Adran Adnoddau

Neil Davies
Cyfarwyddwr Adnoddau
neil.davies@galericaernarfon.com
01286 685 206
Dewi Jones
Gweinyddwr Eiddo
dewi.jones@galericaernarfon.com
01286 685 205
Steven Lewis
Cynnal a Chadw
steven.lewis@galericaernarfon.com
01286 685 205
Dylan Hughes
Technegydd
Dylan.hughes@galericaernarfon.com
01286 685 202
Ian Humphreys
Technegydd
ian.humphreys@galericaernarfon.com
01286 685 202

 

Adran Busnes a Chyllid

Sonia Pritchard
Cyfarwyddwr Busnes a Chyllid
sonia.pritchard@galericaernarfon.com
01286 685 203
Laura Anna
Rheolwr Cyfrifon
laura.anna@galericaernarfon.com
01286 685 210

 

Adran Cynadleddau / Adnoddau Dynol

Iona Davies
Cydlynydd Cynadleddau / Adnoddau Dynol
iona.davies@galericaernarfon.com
01286 685 218

 

Adran Marchnata

Steffan Thomas
Cyfarwyddwr Marchnata
steffan.thomas@galericaernarfon.com
01286 685 211


 

Tîm Gofal Cwsmer

Rhian Evans
Rheolwr Arlwyo/Blaen Ty
rhian.evans@galericaernarfon.com
01286 685 222
Glen Jones
Goruchwylwraig Swyddfa Docynnau
glenys.jones@galericaernarfon.com
01286 685 222
Lauren Jones
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
lauren.jones@galericaernarfon.com
01286 685 222
Gwion Emyr
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
gwion.emyr@galericaernarfon.com
01286 685 222
Beca Hughes
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
Beca.hughes@galericaernarfon.com
01286 685 222
Hawys Williams
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
hawys.williams@galericaernarfon.com
01286 685 222

 

 

 

Staff Blaen Tŷ:

Wil Williams, Helen Gallagher

Aelodau Bwrdd Galeri Caernarfon Cyf:

Carys Aaron (Ysgrifennydd), Angharad Elen, Iestyn Harris (Is-Gadeirydd), Dafydd Les Hughes, Meirion McIntyre Huws, Arwel Jones, Menna Jones, Marc Roberts (Cadeirydd), Wyn Roberts,
Mae sylwebwyr hefyd yn cynrychioli Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Tref Caernarfon

Diolch hefyd i’n holl wirfoddolwyr:

Sian Barker, Wynne Barton, Margaret Mary Evans, Elisabeth Fletcher, Alwyn Jones, Caroline Jones, Rhiannon Humphreys Jones, Samantha Jones, Sandra Jones, Una Jones, Barbara Lawrence, Lindsay Meek, Norah O’Brien, Falmai Owen, Gwynedd Parry, Awen Roberts, Joyce Roberts, Mary Roberts, Mari Sexton, Ceuron Tecwyn, Blodwen Thomas, Glenys Thomas.

Awydd ymuno â’r tîm fel gwirfoddolwr? 01286 685 250 / post@galericaernarfon.com