galeri


Safle Celf

Go Home, Polish
Gan Michal Iwanowski

21.09.18 – 02.11.18

Go Home, Polish

Arddangosfa newydd gan yr artist Michal Iwanowski sydd yn cyfuno dwy daith – un corfforol wrth i Michal deithio ar droed o Gymru i Wlad Pwyl, ac un ysbrydol wrth chwilio am ei gartref.

Mae’r arddangosfa yn rhannu’r teithiau ar ffurf ysgrifau a ffotograffiaeth yn ogystal ag ar ffilm a cherddoriaeth wrth i Michal gydweithio gyda Ian Smith, Gwenno, Rhys Edwards a WH Dyfodol.

Noson Agoriad: 28/09/18 6:30yh
Agoriad swyddogol yr arddangosfa gyda'r artist. 
Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.


Uned o Fesur
Gan Llŷr Erddyn Davies

21.09.18 – 28.10.18

Uned o Fesur Gan Llŷr Erddyn Davies

Cymeriadau bach sy’n adlewyrchu sefyllfaoedd pob dydd yw arddangosfa Uned o Fesur gan Llŷr Erddyn Davies. Mae pob ffigwr yn cychwyn ei fywyd wrth fodelu gyda chwyr ac unwaith y caiff i drawsnewid i efydd mae’r ffigyrau yn dwysáu.

Yng ngeiriau Llŷr “Mae efydd yn ei hun yn ddeunydd coffaol, ac mae’r broses yn galluogi'r gwneuthurwr i wneud unrhywbeth yn dragwyddol. Ni allwn ni fyth fod yn berchen ar efydd, dim ond ei fenthyg am gyfnod. Saif y ffigyrau hyn fel astudiaeth anthropolegol o fywyd bob dydd.”

Gwelwn ffigyrau Llŷr yn nhirluniau a thirnodau ei phaentiadau. Mae’r tirluniau a ddewiswyd i’r gwaith yma yn seiliedig ar golli enwau Cymraeg yn ogystal â hanes y lleoliadau. Yn aml fe gam-gyfieithwyd enwau llefydd o’r Gymraeg i’r Saesneg neu mabwysiadwyd llysenwau Saesneg.

Noson Agoriad: 23/09/18 3:00yp
Agoriad Arddangosfa Anffurfiol: Siawns i ymweld a'r gwaith celf a sgwrsio gyda'r artist.


Cywrain - Ffurf a Siâp

Gan Anna Pritchard, Drws y Coed, Elin Horgan, Ifan Emyr, Kay Morgan, Laura Spring, Laura Thomas, Llio James, Louise Hall, Marged Owain, Marian Haf, Miriam Jones, Nia Rist, Notch Handmade, The Magpie Woodman, The Store Hus

21.09.18 – 31.12.18

Cywrain - Ffurf a Siâp

Mae Cywrain yn brosiect celfyddydau cymhwysol a chrefft a dylunio cyfoes gan Galeri sydd wedi  dathlu  gwaith crefftwyr ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd ers 2013. Eleni fodd bynnag rydym yn falch bod Cywrain yn tyfu allan o’r blychau gwydr ac i mewn i ofod arddangos pwrpasol yn ein hestyniad newydd. Mi fydd yr arddangosfeydd newydd yn dilyn thema ac yn arddangos amrywiaeth o waith tecstilau, arian, gwydr, pren, lledr, serameg, gemwaith a phrint. Y thema ar gyfer mis Medi i Rhagfyr yw Ffurf a Siâp. Bydd  16 o wneuthurwyr yn arddangos eu gwaith yn Cywrain ac maent oll yn cael eu dylanwadu gan siapiau geometrig, patrymau a ffurfiau anghonfensiynol. O grefftau traddodiadol i'r cyfoes, bydd 'Cywrain' yn apelio at gynulleidfa eang.


I'r Byw