galeri


Safle Celf

Safle Celf:

AGORED 2018
09.11.18 - 14.12.18

Agoriad SwyddogolNoddir gan Gwyn & Mary Owen

Agoriad Swyddogol: 11.11.18 - 2pm

Agorir yr arddangosfa yn swyddogol gan Ann Catrin Evans a bydd noddwyr yr arddangosfa, Gwyn a Mary Owen yn cyflwyno gwobrau ariannol i 3 artist.

Bydd pleidlais dewis y bobl (gwobr arianol £250) yn cau am 14:00, Dydd Gwener 14.12.18 gyda cyhoeddiad o’r artist buddigol am 16:00 ar y r un diwrnod.

Work by Manon Awst, Kerry Baldry, Melissa Beardmore, Jenny Cashmore, Elin Vaughan Crowley, Beth Horrocks, Brian Horsey, Darren Hughes, Llio James, Katherine Fiona Jones, Marie Jones, Ewa Konior, Aveline Kyffin, Justine Montford, Huw Morris-Jones, Fflur Owen, Iolo Penri, Mari Rose Pritchard, Mike Ryder, Duncan de Silva, Leigh Thomas Sinclair, Alana Tyson, Sion Webb, Alan Whitfield, Francesca Williams, Sera Wyn


Y Wal:

Gan Rhys Aneurin
09.11.18 – 06.01.19

Y Wal

Y mae’r gwrthdaro trefol a diwylliannol sydd o gylch Caerdydd ymhell o ardal a magu Rhys ar Ynys Môn. Mae ble yr alwaf Rhys adra rŵan yn wahanol iawn i ble oedd Rhys yn arfer galw yn adra. Mae gwaith Rhys Aneurin yn herio’r gwirionedd a’r delfrydau hyn drwy ddadelfennu esthetig bob dydd y ddinas i’w graidd o fewn geometreg, gwead a lliw. Felly gofynnwyd Rhys yn sgil hynny – “ai cariad at yr hyn a welir sy’n ennyn perthyn, ynteu berthyn i hynny sy’n peri i rywun garu’r hyn a wêl?”Safle Creu:

Mae’r Safle Creu yn ofod ofod prosiect newydd sbon sydd yn gartref i weithdai celf/crefft amrywiol, ond sydd hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio fel gofod arddangos. O fis Ionawr 2019 ymlaen bydd gweithdai rheolaidd amrywiol yn cael eu cynnal yma.


Cywrain: Form & Shape

Ffurf a Siâp / Form & Shape
21.09.18 – 31.12.18

Cywrain - Ffurf a Siâp

Mae Cywrain yn brosiect celfyddydau cymhwysol a chrefft a dylunio cyfoes gan Galeri sydd wedi  dathlu  gwaith crefftwyr ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd ers 2013. Eleni fodd bynnag rydym yn falch bod Cywrain yn tyfu allan o’r blychau gwydr ac i mewn i ofod arddangos pwrpasol yn ein hestyniad newydd. Mi fydd yr arddangosfeydd newydd yn dilyn thema ac yn arddangos amrywiaeth o waith tecstilau, arian, gwydr, pren, lledr, serameg, gemwaith a phrint. Y thema ar gyfer mis Medi i Rhagfyr yw Ffurf a Siâp. Bydd  16 o wneuthurwyr yn arddangos eu gwaith yn Cywrain ac maent oll yn cael eu dylanwadu gan siapiau geometrig, patrymau a ffurfiau anghonfensiynol. O grefftau traddodiadol i'r cyfoes, bydd 'Cywrain' yn apelio at gynulleidfa eang.

Gan Anna Pritchard, Drws y Coed, Elin Horgan, Ifan Emyr, Kay Morgan, Laura Spring, Laura Thomas, Llio James, Louise Hall, Marged Owain, Marian Haf, Miriam Jones, Nia Rist, Notch Handmade, The Magpie Woodman, The Store Hus


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw