galeri


Lightspeed from Pembroke Dock

image

1979.

Pan fydd arch-ffan Star Wars, Sam, sy’n un ar ddeg mlwydd oed, yn darganfod bod y Millennium Falcon yn cael ei hadeiladu yn ei dref enedigol, caiff ei fywyd ei droi wyneb i waered. Yn benderfynol o gael eistedd yn sedd y peilot, ei unig rwystr yw ei lys-dad Mike, gwarchodwr yr hangar cyfrinachol lle bo’r llong ofod chwedlonol yn cael ei hadeiladu yn Noc Penfro.

 

2014.

Aiff merch Sam, Lizzie ar goll, gan ei orfodi i ymgymryd â thaith frys i chwilio amdani a’i chludo i ddiogelwch cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

 

Does dim ots am achub y bydysawd, weithiau mae’n bwysicach o lawer i achub eich byd chi eich hun...

 

Mae Lightspeed from Pembroke Dock yn trafod yr hyn sy’n digwydd pan fo hoff long ofod Hollywood yn glanio ar stepen eich drws. Dyma stori am obaith, dewrder, a bod yn deulu pan fo’r bydysawd yn cyniwair yn eich erbyn.


Drama newydd gan yr awdur Mark Williams (Jason & the Argonauts) â’r cwmni talentog Dirty Protest (Sugar Baby/Parallel Lines) gyda Chapter a Theatr y Torch yn cyd-gynhyrchu.

 

Cefnogir y cynhyrchiad gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru â’r Loteri Genedlaethol.

19:30 - Dydd Gwener, 27 Ebrill Tocynnau