galeri


Stifyn Parri: Cau Dy Geg!

image

Sioe un dyn heb flewyn ar dafod, gan un o gegau mwya’r wlad – sydd wedi gweithio hefo rhai o ser mwya’r byd. Mae’r entrepreneur a’r diddanwr Stifyn Parri wedi serennu yn y West End ac wedi gweithio hefo rhai o enwau mwya’r diwydiant adloniant a fo oedd yn gyfrifol am y gusan gynta hoyw ar deledu ag ymddangosodd ar y Newyddion Cenedlaethol!

 

Ar ôl blynyddoedd o gadw ei geg ar gau, ma’ hi’n amser iddo rannu’r ‘tantryms’, y cyfrinachau a’r ddrama gefn llwyfan.

 

Canllaw oed: 12+

 

<Noder dyddiad newydd oherwydd y tywydd garw>

 

19:30 - Dydd Gwener, 28 Medi Tocynnau