galeri


Stifyn Parri: Cau Dy Geg!

image

Sioe un dyn heb flewyn ar dafod, gan un o gegau mwya’r wlad – sydd wedi gweithio hefo rhai o ser mwya’r byd. Mae’r entrepreneur a’r diddanwr Stifyn Parri wedi serennu yn y West End ac wedi gweithio hefo rhai o enwau mwya’r diwydiant adloniant a fo oedd yn gyfrifol am y gusan gynta hoyw ar deledu ag ymddangosodd ar y Newyddion Cenedlaethol!

 

Ar ôl blynyddoedd o gadw ei geg ar gau, ma’ hi’n amser iddo rannu’r ‘tantryms’, y cyfrinachau a’r ddrama gefn llwyfan.

 

Canllaw oed: 12+

 

Bargen:

Tocynnau i > Gig Gŵyl Dewi (1.3.18) | Cau dy Geg: Stifyn Parri (2.3.18) | Athena (3.3.18)

am ddim ond £25! 01286 685 222 am fwy o wybodaeth

02.03.2018 | 19:30 - Tocynnau