galeri


Estyneto

image

Ymunwch â'r dawnsiwr, y coreograffydd a'r tiwtor arbennig Cai Tomos mewn sesiynau dawns/symud i gerddoriaeth sydd yn addas i unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

Yr oll sydd angen arnoch yw'r awydd i gadw'n iach ac yn heini. Mae'r sesiynau hefyd yn gyfle perffaith i gymdeithasu!

Cynhelir Estyneto ar ddyddiau Sul ar y dyddiadau isod:
22.01.17 / 19.02.17 / 26.03.17 / 23.04.17

26.03.2017 | 13:30 - Tocynnau

23.04.2017 | 13:30 - Tocynnau