galeri


Sgriblo

image

Sesiynau ysgrifennu ar gyfer plant 7 – 11 oed. Mae gan bawb stori i’w hadrodd – stori wir neu stori ddychmygol! Ymunwch â Sian Northey ar foreau Sadwrn unwaith y mis yn Galeri i ‘sgwennu dy stori! Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro!

Cynhelir y sesiynau ar y dyddiadau isod:   25.03.17 / 29.04.17

25.03.2017 | 11:00 - Tocynnau

29.04.2017 | 11:00 - Tocynnau