galeri


Darkest Hour [PG]

image

Yn nyddiau cynnar y Ail rufed Byd, mae tynged Gorllewin Ewrop yn nwylo Winston Churchill, sydd newydd ddod yn Briuf Weinidog Prydain, a rhaid iddo benderfynu a ddylai drafod a Hitler, neu frwydro yn erbyn peryglon anhygoel ...

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

07.03.2018 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau