galeri


Derwen

image

Mae tad yn colli ei ferch mewn damwain car. Mae’n teimlo ei fod mewn drama – heb wybod y geiriau na’r symudiadau cywir. Mae’r dyn oedd yn gyrru’r car yn hypnotydd llwyfan. Ers y ddamwain, mae ei sioe yn fethiant, mae wedi colli ei bŵer i ddylanwadu.

Heno, am y tro cyntaf ers y ddamwain, mae’r ddau yn cyfarfod pan mae’r Tad yn gwirfoddoli i gymryd rhan yn sioe’r Hypnotydd.


Dau actor. Un actor yn chwarae’r Hypnotydd bob tro, a’r llall, y Tad, yn actor gwahanol bob nos – yn gwybod dim am y ddrama.


Addasiad Cymraeg o’r ddrama ‘An Oak Tree’ gan Tim Crouch.

Gyda’i archwiliad arbrofol o golled, maddeuant, a pwer y meddwl – mae Derwen yn cynnig profiad theatrig unigryw, llawn cyfoeth theatraidd, hiwmor tywyll, a stori sy’n bachu’r dychymyg...

Derwen gan / by Tim Crouch
Actorion / Actors: Steffan Donnelly a Morfudd Hughes
Cyfieithiad / Translation: Mared Llywelyn Williams
Cyfarwyddo / Director: Andrew Whyment

 

Canllaw oed: 14+

Cyd-gynhyrchiad Invertigo a Pontio. Cefnogwyd gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Loteri Genedlaethol, a Phrifysgol Bangor.

20:00 - Dydd Sadwrn, 27 Hydref Tocynnau