galeri


Raft

image

Pum person, pob un ag etifeddiaeth a chefndir gwahanol, pell o adre, mewn gwlad anghyfarwydd a thirwedd nad ydynt yn eu hadnabod, yn clywed iaith nad ydynt yn eu deall.

Wrth iddynt sylweddoli arallrwydd eu hunain, yn erbyn cefndir gwleidyddol amheus, chwilfrydedd diawydd, a thrugaredd pur, mae'r cwestiwn hynny yn cael eu troiwyneb i waered

Sut fyddai felly, petai ni oedd y ffoadur, yr ymfudwr, yr ‘ex-pat’?

Mae'r cynhyrchiad yn dod a phump perfformwyr hynod a chast lleol ynghyd. Mae'r gwaith yn cyfuno coreograffi rhyfeddol, trac sain ffres gan Siôn Orgon, goleuo coeth gan Aideen Malone (Bristol Old Vic/National Theatre) a chynlyn trawiadol gan Becky Davies.

Mae RAFT wedi cael ei gefnogi gan Gyngor y Celfyddydau Cymru, Prifysgol De Cymru, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Cynyrchiadau UCAN a Chreu Cymru.

 gwynembertondance.com

**CYFLE**

Mae Cwmni DawnsGwyn Emberton Dance  yn chwilio am gast lleol i ymuno a nhw yn ei perfformiad o RAFT yma yn Galeri.

Mae'r cwmni yn chwilio am unigolion neu grŵpiau sydd yn 14 oed a hyn i ymuno a nhw ar Ddydd Sul 22ain Hydref a Dydd Iau 26ain o Hydref er mwyn ymarfer cyn y perfformiad nos Wener 27ain.

e-bostiwch lara.ward@live.co.uk

27.10.2017 | 19:30 - Tocynnau