galeri


Draenen Ddu

image

Theatr Bara Caws yn cyflwyno cyfieithiad Angharad Tomos oBlackthorngan Charley Miles.

Ar yr wyneb mae'n blanhigyn cwbl wahanol, ond yr un yw'r gwraidd. 

Dau o blant yn unig sydd wedi eu geni yn y pentref ers cenhedlaeth, ac mae'r ddau'n byw ym mhocedi ei gilydd, ond wrth iddynt dyfu mae'r clymau'n dechrau datod.

Mae cefn gwlad yn newid a'r hen draddodiadau ac enwau ffermydd a chaeau dan fygythiad. Mae'r ddrama yma'n siwr o daro tant gyda'n cynulleidfaoedd cymunedol heddiw.

Cast: Rhian Blythe a Sion Pritchard.

Cyfarwyddo : Betsan Llwyd

Canllaw Oed 14 +.

Defnydd o Iaith gref.

19:30 - Dydd Mawrth, 3 Hydref Tocynnau

19:30 - Dydd Mercher, 4 Hydref Tocynnau