galeri


Billy Elliot [15] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Mae bachgen ifanc talentog yn gorfod dewis rhwng ei gariad annisgwyl at ddawns, neu ddinistrio ei deulu.

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 8 Tachwedd Tocynnau


Trêl