galeri


Clwb Creu Calan Gaeaf

image

Gweithdy celf i blant lle gall artistiaid ifanc archwilio eu creadigrwydd.

Y sesiwn hon byddwn yn gwneud ‘Scrap Babies’ Calan Gaeaf allan o tecstilau gyda’r artist Ríon Hannora.

Os yn bosibl dewch ag unrhyw hen ddillad neu ffabrigau gyda chi.

Mae hwn yn weithdy diwrnod llawn 10-3pm. Bydd cinio 45 munud hanner ffordd drwy’r gweithdy, plis dewch â bwyd gyda chi.

Awgrymwn bod plant yn gwisgo dillad hen / cyfforddus. Darperir yr holl ddeunyddiau.

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog | capasiti cyfyngiedig | Hyd gweithdy: 5 awr.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

10:00 - Dydd Mawrth, 31 Hydref Tocynnau