galeri


TONIC - Welsh Whisperer

image

Estynwn groeso mawr i Galeri i’r diddanwr digri’ o Sir Gar, Welsh Whisperer! Ymunwch efo ni am b’nawn o hits cefn gwlad yn cynnwys ‘Ni’n Beilo Nawr’ a ‘Loris Mansel Davies’.

Mae cyngherddau TONIC yn rai hamddenol eu naws ac yn hygyrch ac agored i bawb. Cyngerdd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd paned a bisged i ddilyn (am ddim gyda’ch tocyn).

14:30 - Dydd Iau, 19 Hydref Tocynnau