galeri


Cymru v Lloegr (Cwpan y Byd 2022)

image

Ymunwch hefo ni i gefnogi’r tîm cenedlaethol yng Nghwpan y Byd 2022. 


Mi fyddwn yn dangos gemau Cymru yn ardal y bar ar y ddwy sgrîn (darllediad Cymraeg – S4C). 

Y gemau grŵp: 
Llun | 21.11.22 @ 19:00 > CYMRU V UDA (bar ar agor rhwng 18:00 – 22:00) 
Gwener | 25.11.22 @ 10:00 > CYMRU V IRAN (bar ar agor o 09:00, alcohol ar werth o 10:00 ymlaen) 
Mawrth | 29.11.22 @ 19:00 > CYMRU V LLOEGR (bar ar agor rhwng 18:00 – 22:00)

Rydym yn croesawu teuluoedd (yn anffodus, ni chaniateir plant/pobl ifanc heb riant/gwarchodwr). 

Does dim modd archebu bwrdd ymlaen llaw – awgrymwn eich bod yn cyrraedd fel mae’r bar yn agor.

19:00 - Dydd Mawrth, 29 Tachwedd Tocynnau