galeri


TONIC ‘Dolig: Rhys Meirion a Ffrindiau

image

Rydym yn falch o groesawu ein canwr preswyl, y tenor Rhys Meirion fydd yn perfformio yng nghyfres Tonic olaf y flwyddyn. Steven John Evans fydd yn cyfeilio rhaglen o gerddoriaeth poblogaidd a charolau amrywiol. Yn ymuno â Rhys fydd rhai o’i fyfyrwyr llais. 

Rhaglen amrywiol yn siwr o’ch cael chi i ysbryd y Nadolig!

Mae cyngherddau TONIC yn rai hamddenol eu naws ac yn hygyrch ac agored i bawb. Cyflwynir y cynerdd yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Bydd paned a chacen i ddilyn (gyda’ch tocyn)

14:30 - Dydd Iau, 1 Rhagfyr Tocynnau