galeri


Phil Okwedy: The Gods Are All Here

image

“Peidied i’th gysgod byth ostwng.”

Wedi’i sbarduno gan ddarganfyddiad cyfres o lythyrau oddi wrth ei dad yn Nigeria i’w fam yng Nghymru, mae ‘The Gods Are All Here’ yn berfformiad un-dyn cryf, telynegol a chynnes gan y chwedleuwr blaenllaw Phil Okwedy.

Mae’r perfformiad hudolus yn gywrain yn plethu chwedlau, cân a straeon gwerin y diaspora Affricanaidd gyda stori bersonol ryfeddol sy’n dadlennu profiadau Phil o gael ei fagu fel plentyn treftadaeth ddeuol yng Nghymru’r 1960au a’r 1970au’. Gan olrhain y cyfnod pan y dywedir fod plant yn ystyried eu rhieni fel duwiau, ond heb iddo ef ei hun erioed fyw gyda nhw mewn gwirionedd, mae Phil yn ystyried os oedd ei rieni, mewn gwirionedd, y duwiau y gwnaeth eu dychmygu i fod...

Drwy ymchwilio cydraddoldeb, rhyddid, hiliaeth, teulu a chael eich magu heb eich rhieni gwaed, mewn perfformiad teimladwy, doniol a hiraethus, mae The Gods Are All Here ar yr un pryd yn stori heb amser ac eto’n bendant iawn yn stori am heddiw.

“Dweud stori gwych, gan gyfuno straeon personol, traddodiadol ac a ail-ddychmygwyd mewn ffordd unigryw. Teimladwy a diddorol iawn, rydych bob amser eisiau gwybod ‘beth ddigwyddodd nesaf.”- Aelod o’r gynulleidfa
“Cafodd y sioe wefreiddiol hon ei saernïo’n anhygoel" -Rufus Mufasa 

Lluniwyd a pherfformiwyd gan Phil Okwedy Cyfarwyddir gan Michael Harvey. Yn addas ar gyfer rhai dros 12 Y mae’r cynhyrchiad hwn yn trafod magwraeth gan rieni maeth, straeon caethwasiaeth sydd yn cynnwys disgrifiadau o drais ac yn cynnwys ieithwedd hiliol sarhaus.

19:30 - Dydd Iau, 27 Hydref Tocynnau


Trêl