galeri


Penblwydd Codi’r To yn 8 oed

image

Sistema Cymru - Codi'r To 


Cyngerdd Pen-blwydd yn 8 oed / 8th Birthday Concert Mae Sistema Cymru - Codi'r To yn 8 oed! 

Wedi'i ysbrydoli gan brosiect El Sistema o Venezuela, mae Codi'r To yn brosiect cerdd cymunedol, sy'n gweithio gydag ysgolion cynradd a'u cymunedau i ddarparu gwersi cerddorol i ddisgyblion. Dewch i ddathlu 8fed Pen-blwydd Codi'r To gyda disgyblion Ysgol Maesincla fydd yn siwr o godi'r to gyda'i côr, band pres a band Samba bywiog!

13:00 - Dydd Llun, 23 Mai Tocynnau