galeri


Golau Nadolig (Dawns i Bawb)

image

Cyfle i fwynhau Sioe Nadolig rhithiol Dawns i Bawb 2021. 

Eleni mae dawnswyr o bob oedran a gallu yn cyflwyno dawnsfeydd i chi gyda neges o obaith, mwynhad a llawenydd! Cyfle i chi fwynhau’r sioe gyda’ch teulu yn eich cartref eich hun.

Mae posib archebu tocynnau/linc (am ddim ond £2) hyd at 17:00 dydd Mercher – 08.12.21.

Bydd Dawns i Bawb yn ebostio linc i’r cyfeiriad ebost sydd wedi archebu’r tocynnau ar ddydd Gwener, 10.12.21. Bydd posib gwylio'r sioe o 16:30 ymlaen. Fel cwmni sydd heb dderbyn incwm ers 20 mis, mae Dawns i Bawb yn gofyn yn garedig i neb rannu’r ddolen.

16:30 - Dydd Gwener, 10 Rhagfyr Tocynnau