galeri


Gweithdy Ffotograffiaeth gyda / Photography Workshop with Kristina Banholzer

image

Prosiect Codi'r Bar

Tymor Hydref

Gweithdy Ffotograffiaeth gyda'r ffotograffydd Kristina Banholzer


Pryd: Dydd Sul 24 Hydref, 11yb-4yp **

Lle: SHED, Felinheli (41 Stryd Bangor, Tu ol, Felinheli LL56 4JE)

Pwy: Pobl ifanc 15 - 19 oed 

Pris: £10

Pam: Datblygu sgiliau ffotograffiaeth creadigol, sgiliau goleuo a cyfansoddi llun, sgiliau cydweithredu, meddwl yn feirniadol. Dysgu mwy am y sector creadigol a'r gyrfaoedd ynddo. 


Mae'r sesiynau creadigol hyn yn rhan o brosiect ehangach ond mae croeso i chi ymuno ar y diwrnodau unigol hyn. Ar ôl i chi archebu eich lle, cysylltwch â Rebecca trwy e-bost 

rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com


**Dewch a pecyn bwyd a diod gyda chi am cinio

11:00 - Dydd Sul, 24 Hydref Tocynnau