galeri


Anfamol

image

NODER BOD PERFFORMIAD  YCHWANEGOL (OHERWYDD Y GALW) - DYDD GWENER, 22.10.21 @ 14:30. TOCYNNAU AR WERTH (AR-LEIN) O 10:00, DYD MERCHER - 13.10.21.


Bydd perfformiad dydd Iau 21.10.21 wedi ei arwyddo (BSL).

“Ella dwi’n rhy ffysi. Ond dwi jest rioed ’di ffeindio ‘Yr Un’. I fod yn onest, dwi’n ffeindio dynion yn rili, rili annoying.”

Croeso i fyd Ani. Ffeminist, cyfreithwraig, chwaer, modryb, merch. A mam?

A hithau’n sengl, ac er gwaethaf cyngor ei theulu, mae Ani’n penderfynu defnyddiosperm banki gael babi. Efallai mai dyma’r union beth sydd ei angen i ddod â’i theulu cymhleth yn ôl at ei gilydd!

Ond yna mae’r pandemig yn taro. Yn fam newydd, sengl, mae Ani’n sydyn yn gaeth i’w chartref efo babi sy’n crio’n ddi-baid, ac mae ei bywyd wedi dod i stop. Mae hi bellach yn boddi mewn byd llawn Peppa Pinc a fformiwla, ac mae’n cyfri’r oriau nes bydd hi’n ‘gwin o’r gloch’. ’Tydi bod yn rhiant ddim yr hyn roedd hi’n ei ddisgwyl o gwbl.

Drama newydd, ddoniol a thyner gan Rhiannon Boyle am hunaniaeth, colled, cariad a pherthyn, ac am fod yn fam ac yn rhiant sengl yn y byd sydd ohoni.

Yn cynnwys iaith gref a themâu sy’n addas i oedolion – gan gynnwys iselder ôl-enedigol a materion dwys yn ymwneud â COVID-19 a allai beri gofid.

Ni allwn warantu y bydd unrhyw artist yn ymddangos ym mhob perfformiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.

Canllaw oed: 14+

Mae Sibrwd, yr ap mynediad iaith, yn ehangu mynediad i bawb i theatr Gymraeg. Ar gael ym mhob perfformiad.

@theatrgencymru

#Anfamol

19:30 - Dydd Iau, 21 Hydref Tocynnau

14:30 - Dydd Gwener, 22 Hydref Tocynnau

19:30 - Dydd Gwener, 22 Hydref Tocynnau