galeri


Llygoden yr Eira

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company

Mae’r gaeaf wedi cyrraedd ac eira yn garped ar lawr y goedwig.

Gan wisgo’n gynnes, rhuthra blentyn allan i chwarae yn y byd newydd disglair.

Ond beth sy’n cuddio’n dawel dan yr eira?

Llygoden fach yn cysgu’n sownd. Yn llithro, rolio a chwerthin, mae’r ddau ffrind newydd yn ymgolli yn y byd rhyfeddol hwn gyda’i gilydd.

Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â ni ar antur yn y goedwig hudol.

Dyma stori aeafol swynol i blant bach, llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae.

Cynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo. Ar gyfer babanod 3 mis i 5 mlwydd oed.

10:00 - Dydd Mercher, 15 Rhagfyr Tocynnau

13:30 - Dydd Mercher, 15 Rhagfyr Tocynnau

10:00 - Dydd Iau, 16 Rhagfyr Tocynnau

13:30 - Dydd Iau, 16 Rhagfyr Tocynnau

10:00 - Dydd Gwener, 17 Rhagfyr Tocynnau

10:00 - Dydd Sadwrn, 18 Rhagfyr Tocynnau

13:30 - Dydd Sadwrn, 18 Rhagfyr Tocynnau