galeri


André Rieu: Together Again [U]

image

Yn un o gerddorion mwyaf poblogaidd yn y byd – mae André Rieu, neu ‘Brenin y Waltz’ fel y gelwir yn cyflwyno cyngerdd Haf “Together Again” sydd yn cynnwys perfformiadau erioed wedi’u gweld ar y sgrîn fawr.
 
Bydd y cyngerdd yn gasgliad o ganeuon sydd wedi cael eu recordio ym mhedwar ban byd dros y blynyddoedd - megis São Paulo, Mainau, Bucharest, Dinas Mecsico, Amsterdam, Melbourne ag Istanbul.
 
Byddwch yn barod am wledd!
 
Mi fyddwn yn cynnal dangosiad arall ym mis Medi (gan nad ydym ar agor ddydd Sul, 29.08.21). Byddwn yn cadarnhau dyddiad ac amser ar ein gwefan yn fuan.
 
Noder bod canllawiau pellter cymdeithasol yma yng Nghymru yn debygol o newid o 07.08.21. Ein dealltwriaeth ar hyn o bryd yw y bydd angen gwisgo mwgwd tra’n eistedd yn y sinema – rydym yn aros am gadarnhad.
Am y wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf o ran Covid a’r oblygiadau yma’n Galeri : galericaernarfon.com/covid1

19:00 - Dydd Sadwrn, 28 Awst Tocynnau


Trêl