galeri


Portffolio Ysgol Celf Haf (Wythnos 1)

image

Mae Portffolio Ysgol Celf Haf yn rhaglen gelfyddydol i bobl ifanc 14 – 18 oed. Cyfle i weithio gydag artistiaid proffesiynol i ddatblygu sgiliau a chael bod yn greadigol. Dwy wythnos o Ysgol Celf Haf ar y dyddiadau canlynol 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13 o Awst 10:30yb - 3:30yp.


Wythnos  1

03, 04, 05, 06 o Awst


Ffi prosiect yw

Wythnos 1 £25** y person am 4 sesiwn

Prynu y bythefnos am £45**

(**bwrsari ar gael) 


'Portffolio Ysgol Celf Haf' mewn partneraieth gyda Oriel Mon, Llangefni yn rhan o’r rhaglen Criw Celf.


Bydd yr holl sesiynau yn cael eu cynnal yn Galeri, Caernarfon o dan reolau cadarn COVID-19. 

Cysylltwch am fwy o wybodaeth a ffurflen gais trwy e-bost i rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com

10:30 - Dydd Mawrth, 3 Awst Tocynnau